Court jurisprudences

II SA/Kr 724/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3108968 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SA/Po 110/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3113523 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SA/Po 154/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3113659 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SA/Po 333/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3149924 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SA/Po 544/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179771 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SA/Po 789/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179726 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.