Court jurisprudences

I OSK 2293/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173704 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

I OSK 2410/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3124440 - wyrok z dnia 8 grudnia 2020 r.

I OSK 2423/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173466 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

I OSK 3077/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3124398 - wyrok z dnia 8 grudnia 2020 r.

I OZ 1008/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3162060 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

I OZ 1018/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3092926 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

I OZ 1020/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3092955 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

I OZ 1023/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173452 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

I OZ 969/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173690 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

I OZ 980/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3122016 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

I OZ 981/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3122095 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

I PK 179/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3089242 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

I PK 207/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3089260 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

I PK 220/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3089256 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

I SA/Bd 488/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3089870 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

I SA/Bd 566/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3089419 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

I SA/Bd 567/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3093315 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

I SA/Bd 569/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3089787 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

I SA/Bd 574/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3089739 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

I SA/Bd 581/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3089483 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

I SA/Bd 599/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3089692 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

I SA/Bd 601/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3089410 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

I SA/Bd 621/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3089607 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

I SA/Bd 636/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3089405 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

I SA/Bd 661/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3089540 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

I SA/Bd 663/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3092386 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

I SA/Gd 205/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3092964 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

I SA/Gd 825/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3104024 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

I SA/Gd 919/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3095735 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

I SA/Gd 920/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3095712 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

I SA/Rz 397/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3092356 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

I SA/Rz 398/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3092314 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

I SA/Rz 399/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3092348 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

I SA/Rz 534/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3092380 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

I SA/Rz 667/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3093701 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.

I SA/Rz 696/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3089467 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2020 r.