Court jurisprudences

I SA/Gl 1/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2489331 - postanowienie z dnia 16 maja 2018 r.

I SA/Ke 81/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2489450 - postanowienie z dnia 16 maja 2018 r.