40477/13, Prawo do poszanowania życia prywatnego. Zakaz dyskryminacji. Brak dostępu dla niepełnosprawnych do konkretnego kina,... - OpenLEX

40477/13, Prawo do poszanowania życia prywatnego. Zakaz dyskryminacji. Brak dostępu dla niepełnosprawnych do konkretnego kina, co uniemożliwiło niepełnosprawnemu skarżącemu obejrzenie filmu jego wyboru., GLAISEN v. SZWAJCARIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.