Court jurisprudences

II C 630/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2733446 - wyrok z dnia 25 lutego 2019 r.

II C 589/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2733444 - wyrok z dnia 28 stycznia 2019 r.

II C 1142/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2733445 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

II C 890/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2733443 - wyrok z dnia 3 czerwca 2019 r.

II C 5479/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

LEX nr 2733442 - wyrok z dnia 13 kwietnia 2018 r.

I C 1161/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gryficach

LEX nr 2733013 - wyrok z dnia 6 grudnia 2016 r.

VIII Pa 201/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2659668 - wyrok z dnia 17 maja 2018 r.

III Cz 182/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2733012 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 r.

III Cz 220/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2733011 - postanowienie z dnia 12 lipca 2019 r.

III Cz 237/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2733010 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 r.

III Cz 364/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2733009 - postanowienie z dnia 3 lipca 2019 r.

III Cz 299/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2733008 - postanowienie z dnia 2 lipca 2019 r.

VI Ka 318/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2733006 - wyrok z dnia 28 czerwca 2019 r.

III Cz 281/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2733005 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2019 r.

9549/18, DUBINKIN v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

26599/15, SZABÓ v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

59550/11, MAZUR v. UKRAINA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 31 października 2019 r.

20227/08, MONTUORI v. WŁOCHY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

49724/15, NEAGUL v. PORTUGALIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

VIII Pa 47/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2733000 - wyrok z dnia 18 lipca 2019 r.

22906/18, SIMONIS v. NIEMCY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

49412/18, SUCHININAS v. LITWA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

13817/08, SU I INNI v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

58688/17, GIZORI I INNI v. GRECJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

42224/06, AYDOĞAN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

39562/18, SCHLICK-LABE v. NIEMCY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

40888/07, TAYLAN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

41918/18, NEVEDOMSKAS v. LITWA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

VI Ka 60/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2733001 - wyrok z dnia 1 lipca 2019 r.

III Cz 186/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2733003 - postanowienie z dnia 1 października 2019 r.

VI Ka 284/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2733002 - wyrok z dnia 1 lipca 2019 r.

VIII Pa 62/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2732996 - wyrok z dnia 5 września 2019 r.

III Cz 298/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2732999 - postanowienie z dnia 2 lipca 2019 r.

III Cz 2043/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2732998 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

III Cz 171/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2732997 - postanowienie z dnia 11 lipca 2019 r.

XI GC 183/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2732951 - wyrok z dnia 19 kwietnia 2019 r.

III Cz 185/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2732995 - postanowienie z dnia 2 lipca 2019 r.

XI GC 138/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2732950 - wyrok z dnia 12 marca 2019 r.

IX U 278/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2732949 - wyrok z dnia 20 września 2019 r.

I C 1432/14 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świnoujściu

LEX nr 2732946 - wyrok z dnia 24 czerwca 2016 r.

5425/10, LA POSTA v. WŁOCHY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 października 2019 r.

28050/16, MESPLEDE v. FRANCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 października 2019 r.

73694/14, KRYEZI v. SZWAJCARIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 października 2019 r.

62631/14, SZABÓ I INNI v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

47018/11, FJODOROVS v. ŁOTWA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 października 2019 r.

I C 154/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu

LEX nr 2732948 - wyrok z dnia 15 marca 2017 r.

IX Ca 134/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2732947 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

XV Ca 1159/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2732944 - wyrok z dnia 17 lipca 2019 r.

III K 384/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2732945 - postanowienie z dnia 25 września 2019 r.

XV Ca 1007/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2732943 - wyrok z dnia 18 lipca 2019 r.

I GSK 865/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2733747 - wyrok z dnia 31 maja 2019 r.

II OW 50/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2733746 - postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r.

I GSK 1254/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2733742 - wyrok z dnia 28 czerwca 2019 r.

I FSK 1116/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2733736 - wyrok z dnia 28 maja 2019 r.

I OSK 2457/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2733738 - wyrok z dnia 29 maja 2019 r.

53022/15, ULUDAĞ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

38845/16, MATECIUC v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

1326/12, ENDAKÇI v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 10 października 2019 r.

II GSK 475/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2733735 - wyrok z dnia 3 lipca 2019 r.

II FSK 3062/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2733529 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.