Court jurisprudences

III SA/Lu 672/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3089898 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 678/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3089738 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 679/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3089908 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 686/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3089747 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 699/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3089827 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 763/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3089689 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 952/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3124521 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 962/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3124453 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 964/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3124432 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 965/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3089815 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 968/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3115525 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 969/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3115295 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 971/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3115211 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 972/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3089773 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 975/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3089866 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 976/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3124497 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 979/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3115131 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 982/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3089785 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 990/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3115491 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 991/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3115356 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 993/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3115519 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 997/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3115297 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 999/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3115065 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

III U 204/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3150632 - wyrok z dnia 9 grudnia 2020 r.

II K 324/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3159200 - wyrok z dnia 9 grudnia 2020 r.

II K 37/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Lesku

LEX nr 3164422 - wyrok z dnia 9 grudnia 2020 r.

II K 63/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce

LEX nr 3106114 - wyrok z dnia 9 grudnia 2020 r.

II K 743/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3165372 - wyrok z dnia 9 grudnia 2020 r.

II KK 346/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3089244 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

II KZ 38/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3137814 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

II OPP 10/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3149469 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

II OSK 1328/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3149955 - wyrok z dnia 9 grudnia 2020 r.

II OSK 1453/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3149498 - wyrok z dnia 9 grudnia 2020 r.

II OSK 1510/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3149539 - wyrok z dnia 9 grudnia 2020 r.

II OSK 1529/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3149570 - wyrok z dnia 9 grudnia 2020 r.

II OSK 1564/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3149484 - wyrok z dnia 9 grudnia 2020 r.

II OSK 1566/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3149435 - wyrok z dnia 9 grudnia 2020 r.

II OSK 1567/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3149892 - wyrok z dnia 9 grudnia 2020 r.

II OSK 1568/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3150014 - wyrok z dnia 9 grudnia 2020 r.

II OSK 1569/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3149980 - wyrok z dnia 9 grudnia 2020 r.

II OSK 1726/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173581 - wyrok z dnia 9 grudnia 2020 r.

II OSK 2116/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3150007 - wyrok z dnia 9 grudnia 2020 r.

II OSK 2484/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166916 - wyrok z dnia 9 grudnia 2020 r.

II OSK 2485/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166979 - wyrok z dnia 9 grudnia 2020 r.

II OSK 2624/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167035 - wyrok z dnia 9 grudnia 2020 r.

II OSK 2779/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3097511 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

II OSK 2868/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3166895 - wyrok z dnia 9 grudnia 2020 r.

II OSK 3236/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3113636 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

II OSK 3237/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3113804 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

II OSK 3320/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3113679 - wyrok z dnia 9 grudnia 2020 r.

II OSK 3389/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173485 - wyrok z dnia 9 grudnia 2020 r.

II OSK 3705/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3130321 - wyrok z dnia 9 grudnia 2020 r.

II OZ 1052/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173458 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

II OZ 1052/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3149923 - wyrok z dnia 9 grudnia 2020 r.

II OZ 1054/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3149452 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

II OZ 1055/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3149912 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.