39793/17, Prawo do życia. Odstąpienie od leczenia podtrzymującego życie śmiertelnie chorego dziecka i odmowa zastosowania terapii eksperymentalnej., GARD I INNI v. WIELKA BRYTANIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 27 czerwca 2017 r. 39793/17 Prawo do życia. Odstąpienie od leczenia podtrzymującego życie śmiertelnie chorego dziecka i odmowa zastosowania terapii eksperymentalnej.

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.