Court jurisprudences

I SA/Gl 1407/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3089901 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 1512/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3089856 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

I SA/Ke 303/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3089830 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 1446/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3179682 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 1447/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3179667 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 710/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3166893 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

I SA/Łd 492/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3089584 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

I SA/Łd 493/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3089415 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

I SA/Ol 575/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3089710 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

I SA/Op 339/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3089748 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

I SA/Po 107/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3130307 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

I SA/Po 716/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3149967 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

I SA/Rz 698/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3089735 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

I SA/Rz 699/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3089819 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

I SA/Rz 740/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3089909 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.

I SA/Rz 775/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3089907 - postanowienie z dnia 9 grudnia 2020 r.