Court jurisprudences

I SA/Wa 761/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2734068 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

II SAB/Wa 5/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2734066 - postanowienie z dnia 25 kwietnia 2019 r.

II SA/Po 935/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2734060 - postanowienie z dnia 18 kwietnia 2019 r.

I SA/Wr 213/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2734065 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2019 r.

II SA/Po 922/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2734063 - postanowienie z dnia 18 kwietnia 2019 r.

I FSK 478/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2734057 - wyrok z dnia 18 kwietnia 2019 r.

II FSK 1003/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2734055 - wyrok z dnia 25 kwietnia 2019 r.

III SA/Wa 641/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2734054 - postanowienie z dnia 25 kwietnia 2019 r.

II SAB/Wa 634/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2734052 - postanowienie z dnia 16 kwietnia 2019 r.

I SA/Wa 751/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2734042 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

I SA/Kr 198/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2734043 - postanowienie z dnia 29 kwietnia 2019 r.

I SAB/Wa 275/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2734041 - postanowienie z dnia 17 kwietnia 2019 r.

II SAB/Wa 139/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2734040 - postanowienie z dnia 25 kwietnia 2019 r.

II OZ 877/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2733990 - postanowienie z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Kr 549/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2733987 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.

I SA/Bk 299/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2733984 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II GSK 859/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2733982 - wyrok z dnia 20 września 2019 r.

IV SO/Wr 22/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2733979 - postanowienie z dnia 18 września 2019 r.

II SA/Ol 780/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2733962 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

III SA/Łd 594/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2733960 - wyrok z dnia 9 października 2019 r.

II SA/Ke 241/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2733959 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

I SA/Kr 502/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2733951 - postanowienie z dnia 10 października 2019 r.

II FSK 2669/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2733950 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Op 54/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2733945 - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

II FZ 626/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2733942 - postanowienie z dnia 16 października 2019 r.

II SA/Sz 588/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2733937 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II SA/Lu 343/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2733932 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

I FSK 2248/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2733929 - postanowienie z dnia 17 października 2019 r.

II SA/Bd 575/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2733930 - postanowienie z dnia 8 października 2019 r.