Court jurisprudences

I SA/Kr 1185/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3097708 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 1198/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3179662 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 1208/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3179808 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 1209/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3179720 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 1210/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3179644 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 1212/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3179761 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 1400/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3173646 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 218/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3149493 - wyrok z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 918/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3124515 - wyrok z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 956/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180753 - wyrok z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 980/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3179737 - wyrok z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 981/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3116247 - wyrok z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 992/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3097414 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 997/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3179765 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Lu 582/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3089823 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Łd 432/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3122072 - wyrok z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Łd 433/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3121982 - wyrok z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Łd 494/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3122007 - wyrok z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Łd 495/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3122102 - wyrok z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Łd 521/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3089784 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Łd 563/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3089888 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Op 219/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3109726 - wyrok z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Op 258/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3109566 - wyrok z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Op 285/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3109728 - wyrok z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Op 290/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3113465 - wyrok z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Rz 408/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3179714 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Rz 433/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3109067 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Rz 434/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3109746 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Rz 435/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3108934 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Rz 436/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3109484 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Rz 627/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3122001 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Rz 715/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3109181 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Rz 717/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3106663 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Rz 770/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3092316 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Rz 780/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3109632 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Rz 794/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3108907 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Rz 800/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3109723 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Rz 802/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3092345 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Rz 816/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3108870 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

I SA/Wr 430/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3149888 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

I UK 419/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3092566 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

I UK 452/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3092585 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

I UK 465/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3092569 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

New IV Ca 462/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 3187762 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

IV CO 278/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3092553 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

IV CO 287/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3093375 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

IV CO 298/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3093436 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

IV CO 299/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3093437 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

IV CSK 24/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3093340 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

IV CSK 278/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3093381 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

IV CSK 299/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3093376 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

IV CSK 350/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3093447 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

IV CSK 395/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3093428 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

IV CSK 402/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3093364 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

IV CSK 417/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3093460 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

IV CSK 426/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3093456 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.