Court jurisprudences

20800/18, DYATKINSKIY v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 24 października 2019 r.

49402/11, RYLOV I SHARIYA v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 24 października 2019 r.

4877/06, AKUGINOVA I INNI v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 października 2019 r.

373/10, ŚREDNICKI I INNI v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 22 października 2019 r.

20207/16, PALEŠĆAK v. CHORWACJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 22 października 2019 r.

33071/17, KUSHMANBETOV v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 24 października 2019 r.

20241/18, BURIK v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 24 października 2019 r.

Ts 106/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/221 - postanowienie z dnia 31 lipca 2019 r.

60555/16, LOBANOV I INNI v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 24 października 2019 r.

23545/18, SMETANIN I INNI v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 24 października 2019 r.

5313/12, LESZNIEWSKA v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 22 października 2019 r.

79249/13, KLASIĆ v. CHORWACJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 22 października 2019 r.

38549/07, ÖZDEMIR v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 24 października 2019 r.

29728/08, KUZU v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 24 października 2019 r.

52839/07, BAŞBOĞA v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 24 października 2019 r.

53548/09, NEKHOROSHKIN v. UKRAINA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 24 października 2019 r.

14782/18, HUDOROVIĆ v. CHORWACJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 22 października 2019 r.

71325/17, KORKOTENKOV v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 24 października 2019 r.

SK 5/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2019/56 - postanowienie z dnia 19 września 2019 r.

I OSK 1369/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2741420 - wyrok z dnia 11 kwietnia 2019 r.

II OSK 1456/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2741418 - wyrok z dnia 17 kwietnia 2019 r.

II OSK 816/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2741419 - postanowienie z dnia 4 kwietnia 2019 r.

VI Ka 123/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

LEX nr 2739597 - wyrok z dnia 13 czerwca 2019 r.

III Ca 163/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2739612 - postanowienie z dnia 5 lipca 2019 r.

III Ca 611/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2739611 - wyrok z dnia 10 lipca 2019 r.

V Ca 248/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2739215 - wyrok z dnia 4 września 2019 r.

VI Ka 25/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

LEX nr 2739594 - wyrok z dnia 26 kwietnia 2019 r.

III Ca 566/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2739620 - wyrok z dnia 8 lipca 2019 r.

SK 1/16 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2019/57 - postanowienie z dnia 29 października 2019 r.

II AKa 204/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 2739646 - wyrok z dnia 25 lipca 2019 r.

XVII AmE 49/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2739221 - wyrok z dnia 14 lutego 2019 r.

VII AGz 523/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie

OSP 2019/12/119 - postanowienie z dnia 23 kwietnia 2018 r.

XVII AmE 64/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2739220 - wyrok z dnia 11 grudnia 2018 r.

XVII AmE 74/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2739927 - wyrok z dnia 18 marca 2019 r.

XVII AmE 67/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2739217 - wyrok z dnia 20 lutego 2019 r.

XVII AmE 71/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2739928 - wyrok z dnia 19 marca 2019 r.

XVII AmE 35/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2739223 - wyrok z dnia 4 lutego 2019 r.

XVII AmE 63/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2739226 - wyrok z dnia 4 marca 2019 r.

XVII AmE 23/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2739212 - wyrok z dnia 4 grudnia 2018 r.

XVII AmE 25/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2739206 - wyrok z dnia 12 grudnia 2018 r.

XVII AmE 66/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2739225 - wyrok z dnia 22 lutego 2019 r.

XVII AmE 22/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2739205 - wyrok z dnia 21 maja 2019 r.

XVII AmE 75/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2739929 - wyrok z dnia 11 grudnia 2018 r.

I C 2444/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2741694 - wyrok z dnia 31 lipca 2019 r.

IV Ka 261/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2741698 - wyrok z dnia 5 września 2018 r.

IV Ka 389/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2741693 - wyrok z dnia 22 lipca 2019 r.

IV Ka 463/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2741697 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2019 r.

IV Ka 424/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2741692 - wyrok z dnia 19 lipca 2019 r.

IV Ka 447/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2741691 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2019 r.

XVIII K 150/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2741688 - wyrok z dnia 9 listopada 2018 r.

IV Ka 416/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2741696 - wyrok z dnia 19 lipca 2019 r.

XXIII Ga 797/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2741690 - postanowienie z dnia 31 października 2019 r.

IV Ka 367/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2741695 - wyrok z dnia 19 lipca 2019 r.

IV Co 130/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2741689 - postanowienie z dnia 24 lipca 2019 r.

III Ca 1432/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2741680 - wyrok z dnia 24 maja 2019 r.

II AKa 269/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2741686 - wyrok z dnia 12 września 2019 r.

II AKa 257/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2741685 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

II AKa 238/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2741684 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II AKa 232/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2741683 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

IX U 613/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2741681 - wyrok z dnia 4 września 2019 r.

II C 1310/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

LEX nr 2741682 - wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r.

IX U 305/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2741679 - wyrok z dnia 4 września 2019 r.

III Ca 1197/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2741677 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2019 r.

III Ca 806/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2741678 - postanowienie z dnia 25 września 2019 r.

I AGa 353/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 2741672 - wyrok z dnia 8 lutego 2019 r.

II K 197/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Zambrowie

LEX nr 2741669 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.

II K 40/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 2741667 - wyrok z dnia 6 listopada 2019 r.

II K 411/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 2741668 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

IV P 61/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ostródzie

LEX nr 2741666 - wyrok z dnia 11 grudnia 2018 r.