39325/20, Wolność wyrażania opinii. Prawo dostępu do informacji opatrzonych państwową klauzulą tajności, ŠEKS v. CHORWACJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 3 lutego 2022 r. 39325/20 Wolność wyrażania opinii. Prawo dostępu do informacji opatrzonych państwową klauzulą tajności

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.