Court jurisprudences

III K 122/11 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2671905 - wyrok z dnia 17 października 2012 r.

P 9/18 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2019/70 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

II OSK 2277/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744930 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

II SA/Wa 65/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2744929 - wyrok z dnia 20 września 2019 r.

II SA/Wa 30/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2744928 - wyrok z dnia 20 września 2019 r.

III SA/Wa 313/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2744922 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

II SA/Lu 288/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2744925 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

I OSK 2951/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744924 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

VI SA/Wa 986/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2744923 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II OSK 203/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744917 - wyrok z dnia 20 września 2019 r.

II SA/Bd 397/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2744919 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

I FSK 1267/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744918 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II SA/Rz 709/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2744915 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

I OSK 646/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744913 - postanowienie z dnia 27 września 2019 r.

II OZ 704/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744914 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

I SA/Bd 449/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2744912 - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

I SA/Gl 547/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2744916 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

II SO/Wa 37/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2744895 - postanowienie z dnia 20 września 2019 r.

II OZ 841/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744894 - postanowienie z dnia 25 września 2019 r.

II OSK 2150/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744892 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

I GSK 429/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744890 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II SA/Wa 10/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2744889 - wyrok z dnia 6 września 2019 r.

I GSK 1340/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744909 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

I SA/Gl 524/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2744906 - wyrok z dnia 16 września 2019 r.

I SA/Sz 343/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2744905 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

II SA/Bd 283/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2744878 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

II SA/Bd 682/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2744876 - wyrok z dnia 23 września 2019 r.

I FSK 983/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744883 - wyrok z dnia 4 września 2019 r.

II FSK 3483/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744881 - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

II SAB/Bd 4/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2744903 - wyrok z dnia 24 września 2019 r.

II SAB/Wa 637/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2744904 - postanowienie z dnia 20 września 2019 r.

II OSK 2794/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744902 - postanowienie z dnia 25 września 2019 r.

II FSK 12/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744900 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

I GSK 263/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744898 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

VI SA/Wa 859/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2744887 - wyrok z dnia 19 września 2019 r.

II SAB/Wa 613/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2744896 - postanowienie z dnia 20 września 2019 r.

II OSK 2273/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744885 - postanowienie z dnia 5 września 2019 r.

II SAB/Bd 10/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2744884 - wyrok z dnia 30 września 2019 r.

II FSK 3536/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744886 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

II OSK 2661/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744875 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

VI SA/Wa 1001/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2744866 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

II FSK 3253/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744874 - wyrok z dnia 11 września 2019 r.

I OSK 895/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744867 - postanowienie z dnia 6 września 2019 r.

VI SA/Wa 985/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2744862 - wyrok z dnia 26 września 2019 r.

II OSK 1567/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744861 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

II SA/Bd 302/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2744873 - wyrok z dnia 10 września 2019 r.

II OSK 2983/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744871 - wyrok z dnia 20 września 2019 r.

I GSK 1338/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2744870 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

I SA/Sz 344/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2744869 - wyrok z dnia 25 września 2019 r.

VI SA/Wa 269/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2744855 - wyrok z dnia 27 września 2019 r.