Court jurisprudences

III SA/Wa 1514/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180751 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

III SA/Wa 674/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3097303 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

III SAB/Kr 138/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3089695 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

III SAB/Kr 153/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3089875 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

III SO/Gl 19/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3092334 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

III SO/Gl 9/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3092330 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

II K 425/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 3159300 - wyrok z dnia 10 grudnia 2020 r.

II K 5/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3184322 - wyrok z dnia 10 grudnia 2020 r.

II K 729/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 3105650 - wyrok z dnia 10 grudnia 2020 r.

II K 783/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3126721 - wyrok z dnia 10 grudnia 2020 r.

II K 802/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3106103 - wyrok z dnia 10 grudnia 2020 r.

II K 920/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3106101 - wyrok z dnia 10 grudnia 2020 r.

II Ka 577/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3118885 - wyrok z dnia 10 grudnia 2020 r.

II OSK 1004/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173570 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

II OSK 1306/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173695 - wyrok z dnia 10 grudnia 2020 r.

II OSK 1626/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173524 - wyrok z dnia 10 grudnia 2020 r.

II OSK 2630/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173476 - wyrok z dnia 10 grudnia 2020 r.

II OSK 2968/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173416 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

II OSK 3048/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173434 - wyrok z dnia 10 grudnia 2020 r.

II OSK 356/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3124524 - wyrok z dnia 10 grudnia 2020 r.

II OSK 3759/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173511 - wyrok z dnia 10 grudnia 2020 r.

II OZ 1083/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3115305 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

II SA/Bd 1098/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3095362 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

II SA/Gd 295/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3092304 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.

II SA/Gd 827/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3092357 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2020 r.