Court jurisprudences

XXIII Gz 171/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2545524 - wyrok z dnia 8 czerwca 2018 r.

XXIV C 413/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2719428 - wyrok z dnia 8 czerwca 2018 r.

10865/09, MOCANU I INNI v. RUMUNIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

11228/10, KRNJAK v. CHORWACJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

12422/10, ALEKSIĆ v. CHORWACJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

13197/17, ALI v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 7 czerwca 2018 r.

15813/13, FUCHSHUBER v. AUSTRIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

17570/04, BURAK HUN v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

17721/04, PERLALA v. GRECJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

2000/09, ŽÁKOVÁ v. CZECHY - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

21924/05, IŞIK v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

27791/09, DIDOV v. BUŁGARIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

28571/16, MIRIĆ v. CHORWACJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

2916/02, LUNTRE v. MOŁDAWIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

30303/07, SIASIOS I INNI v. GRECJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

3189/07, OLGA NAZARENKO v. ROSJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

32458/96, SADAY v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

36391/02, SALDUZ v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

39574/07, APOSTOLAKIS v. GRECJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

40349/05, YETİŞ I INNI v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

41788/11, ŠIMKUS v. LITWA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

42440/06, MUŞUC v. MOŁDAWIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

43994/05, E.M. v. RUMUNIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

44076/98, ANGELOV v. BUŁGARIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

44102/04, SAPAN v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

45026/07, KĘDZIOR v. POLSKA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

49441/12, KOLONJA v. GRECJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

55133/13, KNEŽEVIĆ v. CHORWACJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

59297/12, M. G. v. BUŁGARIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

60417/14, ZENDELSKA v. MACEDONIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

65518/01, SALOV v. UKRAINA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

6729/07, MALKHASYAN v. ARMENIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

67341/10, DERVISHI v. CHORWACJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

68066/12, ADAM v. SŁOWACJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

74155/14, DÖKMECI v. TURCJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

7600/09, PĂTRAŞCU v. RUMUNIA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

9096/09, ABASHEV v. ROSJA - Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy

www.echr.coe.int - rezolucja z dnia 7 czerwca 2018 r.

C-83/17, KP v. LO - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

ZOTSiSPI 2018/6/I-408 - wyrok z dnia 7 czerwca 2018 r.

I1 C 1416/2017 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2555970 - wyrok z dnia 7 czerwca 2018 r.

I1 C 4/2018 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2555979 - wyrok z dnia 7 czerwca 2018 r.