Court jurisprudences

I OZ 529/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2503739 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I OZ 530/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2502181 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I OZ 531/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2502180 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I OZ 532/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2503741 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I OZ 534/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2503740 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Bd 152/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2501781 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Bd 741/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2503735 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Bd 847/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2503736 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Bd 848/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2514181 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Bd 855/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2514184 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Bd 86/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2503737 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Bd 873/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2514182 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 1781/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2501783 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Gl 293/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2499759 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Gl 365/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2500820 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Gl 379/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2499761 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Kr 1328/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2507479 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Kr 340/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2507480 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Kr 690/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2507478 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Kr 882/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2507477 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Łd 371/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2500805 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Ol 270/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2502173 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Ol 271/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2500809 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Ol 706/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2517128 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Ol 707/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2517129 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Op 140/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2499754 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Po 12/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2500811 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Po 7/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2501788 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Rz 303/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2500825 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Rz 304/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2500826 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Rz 305/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2500827 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Rz 306/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2500828 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Rz 323/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2500829 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Rz 324/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2500830 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Rz 325/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2500831 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Rz 326/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2500832 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Rz 339/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2500833 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Rz 340/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2500834 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Rz 341/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2501792 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Rz 342/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2501793 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Sz 718/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2502175 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Wa 131/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2526734 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Wa 1390/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2507484 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Wa 394/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2543496 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Wa 572/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2618053 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SA/Wa 72/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2505152 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

I SAB/Wa 144/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2618039 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.