Court jurisprudences

II SA/Kr 724/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3108968 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SA/Po 110/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3113523 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SA/Po 154/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3113659 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SA/Po 333/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3149924 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SA/Wa 493/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3109233 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SAB/Kr 143/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3106620 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SAB/Po 137/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3092302 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SAB/Po 138/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3089726 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SO/Wa 29/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3113849 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SO/Wa 30/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3109349 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.

II SO/Wa 31/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3113877 - postanowienie z dnia 3 grudnia 2020 r.