Court jurisprudences

II SA/Kr 1104/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2499914 - postanowienie z dnia 6 czerwca 2018 r.

II SA/Lu 1222/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2988955 - postanowienie z dnia 6 czerwca 2018 r.

II SA/Lu 232/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2509247 - postanowienie z dnia 6 czerwca 2018 r.

II SA/Lu 277/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2503080 - postanowienie z dnia 6 czerwca 2018 r.

II SA/Lu 325/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2501810 - postanowienie z dnia 6 czerwca 2018 r.

II SA/Lu 366/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2501812 - postanowienie z dnia 6 czerwca 2018 r.

II SA/Lu 417/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2503078 - postanowienie z dnia 6 czerwca 2018 r.

II SA/Lu 423/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2509246 - postanowienie z dnia 6 czerwca 2018 r.

II SA/Lu 430/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2502200 - postanowienie z dnia 6 czerwca 2018 r.

II SA/Lu 446/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2501813 - postanowienie z dnia 6 czerwca 2018 r.

II SA/Lu 507/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2501817 - postanowienie z dnia 6 czerwca 2018 r.

II SA/Lu 63/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2505573 - postanowienie z dnia 6 czerwca 2018 r.

II SA/Op 172/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2499901 - postanowienie z dnia 6 czerwca 2018 r.

II SA/Op 175/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2499902 - postanowienie z dnia 6 czerwca 2018 r.

II SA/Po 123/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2514255 - postanowienie z dnia 6 czerwca 2018 r.

II SA/Po 4/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2514250 - postanowienie z dnia 6 czerwca 2018 r.

II SA/Rz 301/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2499920 - postanowienie z dnia 6 czerwca 2018 r.

II SA/Rz 312/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2499923 - postanowienie z dnia 6 czerwca 2018 r.

II SA/Rz 563/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2498148 - postanowienie z dnia 6 czerwca 2018 r.

II SA/Wa 480/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2780039 - postanowienie z dnia 6 czerwca 2018 r.