Court jurisprudences

II SA/Gl 1343/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3092353 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

II SA/Gl 1383/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3092367 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

II SA/Gl 1460/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3092379 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

II SA/Gl 662/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3092323 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

II SA/Ke 825/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3093291 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

II SA/Kr 1227/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3109449 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

II SA/Po 779/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179676 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

II SA/Po 836/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179762 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

II SA/Rz 1219/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3095375 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

II SA/Rz 885/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3093295 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

II SA/Sz 1013/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3094874 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

II SA/Wa 2643/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3101113 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

II SA/Wa 687/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3130270 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

II SAB/Op 71/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3095679 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

II SAB/Rz 129/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3093330 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

II SAB/Wa 495/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3105042 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

II SO/Wa 45/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3151822 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

II W 2060/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3163023 - wyrok z dnia 14 grudnia 2020 r.

I SA/Bd 439/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3093265 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

I SA/Bd 629/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3093198 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

I SA/Bd 642/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3093214 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

I SA/Bd 669/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3093254 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

I SA/Bd 691/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3093283 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

I SA/Gd 2055/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3093695 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

I SA/Gd 31/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3095734 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 1177/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3092332 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 1251/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3092309 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 1264/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3092384 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 1318/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3092374 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 1319/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3092321 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 1320/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3092366 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 1321/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3092346 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 1507/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3092358 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 1510/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3092369 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 1515/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3092322 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 1544/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3092354 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 1545/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3092308 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 1546/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3092328 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

I SA/Ke 420/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3094864 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 848/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3094901 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

I SA/Wa 26/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173702 - wyrok z dnia 14 grudnia 2020 r.

I SAB/Wr 118/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3146451 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

I SAB/Wr 302/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3146536 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

I SAB/Wr 440/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3150062 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

I SAB/Wr 482/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3130226 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

I SAB/Wr 490/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3130229 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

IV CSK 352/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3105678 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2020 r.

IV P 6/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 3118233 - wyrok z dnia 14 grudnia 2020 r.

IV SA/Wa 8/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3130294 - wyrok z dnia 14 grudnia 2020 r.

IV U 295/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3118827 - wyrok z dnia 14 grudnia 2020 r.

IX U 395/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3108431 - wyrok z dnia 14 grudnia 2020 r.