Court jurisprudences

II SA/Gl 262/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2527276 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Gl 367/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2504354 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Ke 329/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2513989 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Ke 357/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2511113 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Kr 347/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2506258 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Kr 403/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2505522 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Kr 465/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2505523 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Lu 1027/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2503511 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Lu 196/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2503512 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Łd 124/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2503497 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Łd 14/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2996404 - wyrok z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Łd 224/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2503490 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Łd 225/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2503491 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Łd 226/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2503492 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Łd 263/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2503498 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Łd 278/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2517022 - wyrok z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Łd 310/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2517023 - wyrok z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Łd 399/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2503499 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Łd 410/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2503500 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Łd 428/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2503501 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Łd 443/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2503502 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Łd 444/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2503503 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Łd 503/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2503507 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Łd 504/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2503508 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Łd 554/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2503510 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Łd 76/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2503496 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Łd 842/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2503493 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Łd 900/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2503494 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Ol 296/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2505101 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Ol 355/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2504343 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Po 1078/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2517030 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Po 414/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2518730 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Po 427/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2517031 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Po 449/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2506256 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Rz 1048/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2504669 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Rz 1049/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2504358 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Rz 1770/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2504355 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Rz 430/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2504356 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Rz 446/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2504359 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Rz 495/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2504360 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Rz 569/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2506261 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Rz 570/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2506262 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Rz 595/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2504357 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Sz 306/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2507403 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Sz 367/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2507405 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Sz 495/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2507406 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Sz 579/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2505107 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Sz 585/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2507407 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Sz 615/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2507408 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Sz 629/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2507409 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Sz 633/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2513990 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Sz 637/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2507417 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Wa 2049/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100884 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Wa 261/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2588423 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Wa 871/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2779759 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Wa 924/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2507421 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Wr 513/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3002056 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SA/Wr 681/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2507410 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SAB/Gd 45/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2504335 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SAB/Łd 34/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2988450 - wyrok z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SAB/Łd 56/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2998792 - wyrok z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SAB/Op 50/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2528083 - wyrok z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SAB/Sz 107/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2507404 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SAB/Wr 19/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2507418 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SAB/Wr 20/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2509118 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SAB/Wr 35/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2565329 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SO/Kr 21/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2505106 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SO/Rz 11/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2504361 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

II SO/Wa 23/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2779762 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

I Ns 1203/15 - Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2538437 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

I OSK 1188/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2509121 - wyrok z dnia 15 czerwca 2018 r.

I OSK 1732/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2526303 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

I OSK 1733/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2526304 - postanowienie z dnia 15 czerwca 2018 r.

I OSK 1900/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2524767 - wyrok z dnia 15 czerwca 2018 r.

I OSK 1902/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2550430 - wyrok z dnia 15 czerwca 2018 r.