Court jurisprudences

I FSK 21/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3121925 - wyrok z dnia 11 grudnia 2020 r.

I FSK 422/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3151830 - wyrok z dnia 11 grudnia 2020 r.

I FSK 498/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3179809 - wyrok z dnia 11 grudnia 2020 r.

I FSK 76/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3124415 - wyrok z dnia 11 grudnia 2020 r.

I FSK 781/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3124462 - wyrok z dnia 11 grudnia 2020 r.

I FSK 80/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3149875 - wyrok z dnia 11 grudnia 2020 r.

I FSK 892/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3124352 - wyrok z dnia 11 grudnia 2020 r.

I GSK 1192/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173519 - wyrok z dnia 11 grudnia 2020 r.

II Ca 217/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3105252 - wyrok z dnia 11 grudnia 2020 r.

II Ca 570/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3112229 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

II Ca 652/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3163429 - wyrok z dnia 11 grudnia 2020 r.

II Ca 943/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3117950 - wyrok z dnia 11 grudnia 2020 r.

II CO 256/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3148294 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

II CSK 136/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3092592 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

II CSK 138/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3092602 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

II CSK 146/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3092562 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

II CSK 193/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3092581 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

II CZ 55/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3092563 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

II FSK 1506/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3116231 - wyrok z dnia 11 grudnia 2020 r.

II FSK 1968/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3122021 - wyrok z dnia 11 grudnia 2020 r.

II FSK 2292/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3089725 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

II FSK 3188/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3092984 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

II GSK 1087/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3095642 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

II GSK 1268/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3093244 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

II GSK 1482/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3093234 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

II GSK 1483/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3089796 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

II GSK 1497/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3089836 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

II GSK 4203/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3089755 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

II GSK 961/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3149962 - wyrok z dnia 11 grudnia 2020 r.

II GSK 997/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3095738 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

II GZ 360/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3109214 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

II GZ 363/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3089849 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

II GZ 364/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3089767 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

II GZ 365/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3089877 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

II GZ 367/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3089801 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

II GZ 368/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3109478 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

III AUa 1299/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3129273 - wyrok z dnia 11 grudnia 2020 r.

III CO 74/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3092601 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

III CSK 122/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3092557 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

III CSK 126/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3092576 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

III CSK 147/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3092600 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

III CSK 69/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3092596 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

III CSK 80/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3092588 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

III CSK 85/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3105666 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

III KK 376/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3092587 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

New III RC 100/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Głubczycach

LEX nr 3184361 - wyrok z dnia 11 grudnia 2020 r.

III RC 149/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Brodnicy

LEX nr 3172491 - wyrok z dnia 11 grudnia 2020 r.

III RC 76/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 3105279 - wyrok z dnia 11 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 656/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3113801 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 676/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3092355 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 690/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3113599 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 692/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3092331 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 697/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3106618 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 704/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3106633 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 705/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3092311 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 720/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3109582 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 733/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3092303 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 740/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3106382 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 747/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3092364 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

III SA/Lu 860/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3108997 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2020 r.

III U 872/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3154185 - wyrok z dnia 11 grudnia 2020 r.

II K 1/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 3107864 - wyrok z dnia 11 grudnia 2020 r.

II K 296/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3165365 - wyrok z dnia 11 grudnia 2020 r.

II K 337/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim

LEX nr 3112258 - wyrok z dnia 11 grudnia 2020 r.

II K 348/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 3105315 - wyrok z dnia 11 grudnia 2020 r.

II K 367/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chełmnie

LEX nr 3106091 - wyrok z dnia 11 grudnia 2020 r.