Court jurisprudences

I OZ 542/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2565354 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

I OZ 543/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2565353 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Bd 238/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2503628 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Bd 316/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2514142 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Bd 317/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2514139 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Bd 318/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2503629 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Bd 319/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2514140 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Bd 320/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2514141 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Bd 747/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2502088 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 1154/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2509178 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 1507/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2509179 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 1752/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2509180 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 26/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2514137 - wyrok z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 270/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2503017 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 299/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3001491 - wyrok z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 300/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3006768 - wyrok z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 333/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2503018 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 360/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2987683 - wyrok z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 361/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2991552 - wyrok z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 362/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2987987 - wyrok z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 363/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2988869 - wyrok z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 364/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2988992 - wyrok z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 372/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2503646 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 376/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2503645 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 398/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2503647 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 448/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2503648 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 465/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2503019 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 466/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2503020 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 467/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2503021 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 468/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2503022 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 551/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2503649 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Gl 174/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2501757 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Gl 465/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2501759 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Gl 856/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2501758 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Ke 158/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2503033 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Kr 141/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2521494 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Kr 166/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2502107 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Kr 302/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2523884 - wyrok z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Kr 327/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2521495 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Kr 344/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2504458 - wyrok z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Kr 393/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2504466 - wyrok z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Kr 40/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2524787 - wyrok z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Kr 411/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2510474 - wyrok z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Łd 1055/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2504457 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Łd 1080/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2502096 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Łd 1081/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2502097 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Łd 204/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3000908 - wyrok z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Łd 221/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2502098 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Łd 280/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2518776 - wyrok z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Łd 357/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2502099 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Łd 809/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2503656 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

I SA/Łd 810/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2503657 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.