Court jurisprudences

I OSK 1960/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2523811 - wyrok z dnia 19 czerwca 2018 r.

I OSK 1962/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2530245 - wyrok z dnia 19 czerwca 2018 r.

I OSK 2001/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2531264 - wyrok z dnia 19 czerwca 2018 r.

I OSK 2117/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2530243 - wyrok z dnia 19 czerwca 2018 r.

I OSK 2428/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2530347 - wyrok z dnia 19 czerwca 2018 r.

I OSK 2923/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2530246 - wyrok z dnia 19 czerwca 2018 r.

I OSK 852/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2521441 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I OZ 566/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2521443 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I OZ 567/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2521444 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I OZ 568/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2507391 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I OZ 570/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2521442 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I OZ 575/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2521446 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I OZ 576/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2507392 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I OZ 577/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2521445 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Bd 4/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2530252 - wyrok z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Bk 179/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2509100 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Bk 258/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2509101 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Bk 275/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2510428 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Bk 294/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2505464 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Bk 295/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2505029 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Bk 301/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2505469 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Bk 319/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2510429 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Bk 325/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2505480 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 115/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2507375 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 1153/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2509090 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 1163/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2509106 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 1593/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2509938 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 1641/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2509105 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 1676/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2507373 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 1677/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2507374 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 196/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2505031 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 216/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2506204 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 343/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2509939 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 414/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2505033 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 439/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2509091 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 440/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2509092 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 491/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2513962 - wyrok z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 504/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2553353 - wyrok z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Gd 687/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2507357 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Gl 60/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2520259 - wyrok z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Gl 87/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2520260 - wyrok z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Gl 94/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2530325 - wyrok z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Ke 138/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2509094 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Ke 151/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2506205 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Ke 159/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2506215 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Ke 181/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2506216 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Ke 81/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2509093 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Lu 240/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2505035 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Lu 382/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2505036 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Łd 243/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2505491 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.

I SA/Łd 244/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2505475 - postanowienie z dnia 19 czerwca 2018 r.