Court jurisprudences

V SA/Wa 380/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2507450 - postanowienie z dnia 13 czerwca 2018 r.

V SA/Wa 437/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2504426 - postanowienie z dnia 13 czerwca 2018 r.

V SA/Wa 569/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2504452 - postanowienie z dnia 13 czerwca 2018 r.

V SA/Wa 579/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2520317 - postanowienie z dnia 13 czerwca 2018 r.

V SA/Wa 596/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2509164 - postanowienie z dnia 13 czerwca 2018 r.

V SA/Wa 612/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2509163 - postanowienie z dnia 13 czerwca 2018 r.

V SA/Wa 664/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2509165 - postanowienie z dnia 13 czerwca 2018 r.

V SA/Wa 862/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2509162 - postanowienie z dnia 13 czerwca 2018 r.

V SA/Wa 911/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2507453 - postanowienie z dnia 13 czerwca 2018 r.

V U 181/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2522627 - wyrok z dnia 13 czerwca 2018 r.

V U 226/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2524861 - wyrok z dnia 13 czerwca 2018 r.

V U 814/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2535355 - wyrok z dnia 13 czerwca 2018 r.

V U 95/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2563141 - wyrok z dnia 13 czerwca 2018 r.

X GC 464/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2520660 - wyrok z dnia 13 czerwca 2018 r.

XIV C 1094/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2516348 - wyrok z dnia 13 czerwca 2018 r.

XIV C 1375/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2515155 - wyrok z dnia 13 czerwca 2018 r.

X K 805/17 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 2622567 - wyrok z dnia 13 czerwca 2018 r.

XXIII Gz 511/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2546109 - postanowienie z dnia 13 czerwca 2018 r.

XXIII Gz 625/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2545534 - postanowienie z dnia 13 czerwca 2018 r.

XXIII Gz 642/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2545535 - postanowienie z dnia 13 czerwca 2018 r.

XXIII Gz 647/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2545536 - postanowienie z dnia 13 czerwca 2018 r.

19557/17, KABERI v. GRECJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 12 czerwca 2018 r.

23038/15, GASPAR v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 12 czerwca 2018 r.

28361/14, NAUMOV v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 12 czerwca 2018 r.

41710/05, ALI v. GRUZJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 12 czerwca 2018 r.

43302/08, BERIA v. GRUZJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 12 czerwca 2018 r.

47781/10, ZEZEV v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 12 czerwca 2018 r.

51638/13, IVÁDY v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 12 czerwca 2018 r.

53138/09, KNICK v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 12 czerwca 2018 r.

7501/16, IACOB v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 12 czerwca 2018 r.

I ACa 1261/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 2615574 - wyrok z dnia 12 czerwca 2018 r.