Court jurisprudences

II SA/Rz 32/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2506192 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

II SA/Rz 431/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2506194 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

II SA/Rz 621/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2507317 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

II SA/Sz 335/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2509036 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

II SA/Sz 401/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2509029 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

II SA/Sz 402/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2509030 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

II SA/Sz 596/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2507335 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

II SA/Wa 170/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2535334 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

II SA/Wa 691/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2739240 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

II SA/Wa 692/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2739290 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

II SA/Wr 115/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2565316 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

II SA/Wr 171/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2565318 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

II SA/Wr 172/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2565319 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

II SA/Wr 284/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2507314 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

II SA/Wr 305/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2565317 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

II SA/Wr 630/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2509077 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

II SAB/Bd 42/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2528640 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

II SAB/Gd 44/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2505438 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

II SAB/Lu 3/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2520241 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

II SAB/Lu 31/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2509920 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

II SAB/Lu 58/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2507327 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

II SAB/Łd 42/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2530072 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

II SAB/Po 40/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2518687 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

II SAB/Wa 293/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2739280 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

II SAB/Wa 305/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2565320 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

II SAB/Wa 9/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2534289 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

II SO/Kr 3/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2507313 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

II SO/Łd 6/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2506181 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

II SO/Op 3/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2509068 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

II SO/Sz 20/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2507334 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

II W 417/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2512858 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I OSK 1545/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2530163 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I OSK 1626/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2530147 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I OSK 1773/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2530164 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I OSK 1805/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2520245 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I OSK 1810/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2513917 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I OSK 1840/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2530134 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I OSK 1856/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2530148 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I OSK 1857/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2530149 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I OSK 1876/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2530150 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I OSK 1883/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2529999 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I OSK 1927/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2556815 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I OSK 1929/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2530000 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I OSK 1931/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2530178 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I OSK 1934/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2521433 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I OSK 1943/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2531256 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I OSK 1967/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2530175 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I OSK 2007/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2530151 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I OSK 2038/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2531257 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I OSK 2083/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2556811 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I OSK 2092/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2556817 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I OSK 2118/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2531258 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I OSK 2119/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2531259 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I OSK 2134/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2530152 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I OSK 2136/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2530179 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I OSK 406/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2530146 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I OSK 407/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2530145 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I OSK 982/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2513916 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I OZ 578/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2510863 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I OZ 580/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2521418 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I OZ 584/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2510422 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.