Court jurisprudences

IV CSK 464/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3105684 - postanowienie z dnia 15 grudnia 2020 r.

IV CSK 531/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3105690 - postanowienie z dnia 15 grudnia 2020 r.

IV Ka 648/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3163420 - wyrok z dnia 15 grudnia 2020 r.

IV KO 128/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3177695 - postanowienie z dnia 15 grudnia 2020 r.

IV SA/Po 1262/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3105575 - postanowienie z dnia 15 grudnia 2020 r.

IV SA/Po 1596/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3179763 - postanowienie z dnia 15 grudnia 2020 r.

IV SA/Po 1784/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3109453 - postanowienie z dnia 15 grudnia 2020 r.

IV SA/Po 1843/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3109545 - postanowienie z dnia 15 grudnia 2020 r.

IV SA/Po 1879/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3109490 - postanowienie z dnia 15 grudnia 2020 r.

IV SA/Po 1899/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3097645 - postanowienie z dnia 15 grudnia 2020 r.

IV SA/Po 1905/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3109425 - postanowienie z dnia 15 grudnia 2020 r.

IV SA/Po 1906/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3106549 - postanowienie z dnia 15 grudnia 2020 r.

IV SA/Po 1907/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3109117 - postanowienie z dnia 15 grudnia 2020 r.

IV SA/Po 1909/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3108915 - postanowienie z dnia 15 grudnia 2020 r.

IV SA/Po 1910/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3106371 - postanowienie z dnia 15 grudnia 2020 r.

IV SA/Po 1911/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3108988 - postanowienie z dnia 15 grudnia 2020 r.

IV SA/Po 1912/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3109351 - postanowienie z dnia 15 grudnia 2020 r.

IV SA/Po 1913/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3106668 - postanowienie z dnia 15 grudnia 2020 r.

IV SA/Wa 2090/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3149538 - postanowienie z dnia 15 grudnia 2020 r.

IV SAB/Po 138/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3108969 - postanowienie z dnia 15 grudnia 2020 r.

IV SAB/Wa 1077/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3166860 - postanowienie z dnia 15 grudnia 2020 r.

IV SAB/Wa 1126/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3166968 - postanowienie z dnia 15 grudnia 2020 r.

IX P 365/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3109793 - wyrok z dnia 15 grudnia 2020 r.

P 77/15 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2020/74 - postanowienie z dnia 15 grudnia 2020 r.

S 3/20 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2020/73 - postanowienie z dnia 15 grudnia 2020 r.

SK 12/20 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2021/2 - wyrok z dnia 15 grudnia 2020 r.

SK 80/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2020/72 - postanowienie z dnia 15 grudnia 2020 r.

SK 9/16 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2021/1 - wyrok z dnia 15 grudnia 2020 r.

New V GC 687/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ostrołęce

LEX nr 3184065 - wyrok z dnia 15 grudnia 2020 r.

VI GC 21/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 3113162 - wyrok z dnia 15 grudnia 2020 r.

VI GU 124/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3121271 - postanowienie z dnia 15 grudnia 2020 r.

VIII C 43/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3118844 - wyrok z dnia 15 grudnia 2020 r.

VIII Ga 289/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 3147603 - wyrok z dnia 15 grudnia 2020 r.

VIII Ns 307/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach

LEX nr 3160718 - postanowienie z dnia 15 grudnia 2020 r.

VIII U 1378/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3120087 - wyrok z dnia 15 grudnia 2020 r.

VIII U 1581/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3103796 - wyrok z dnia 15 grudnia 2020 r.

VIII U 1867/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3145473 - wyrok z dnia 15 grudnia 2020 r.

VIII U 2022/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3107742 - wyrok z dnia 15 grudnia 2020 r.

VIII U 2127/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3120027 - wyrok z dnia 15 grudnia 2020 r.

VIII U 4420/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3154729 - wyrok z dnia 15 grudnia 2020 r.

VIII U 4984/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3126666 - wyrok z dnia 15 grudnia 2020 r.

VII SA/Wa 1539/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3093647 - postanowienie z dnia 15 grudnia 2020 r.

VII SA/Wa 1732/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3105792 - postanowienie z dnia 15 grudnia 2020 r.

VII SA/Wa 1751/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3113402 - postanowienie z dnia 15 grudnia 2020 r.

VI Ka 396/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3120853 - wyrok z dnia 15 grudnia 2020 r.

VI Ka 546/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3153375 - wyrok z dnia 15 grudnia 2020 r.

VI P 108/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Białymstoku

LEX nr 3120572 - wyrok z dnia 15 grudnia 2020 r.

VI SA/Wa 1850/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3166865 - postanowienie z dnia 15 grudnia 2020 r.