Court jurisprudences

III SA/Łd 354/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3088922 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

III SA/Łd 837/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3088945 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

III SA/Łd 888/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3088929 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

III SA/Łd 915/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3088959 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

III SA/Łd 920/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3088905 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

III SA/Łd 938/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3088960 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

III SA/Łd 945/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3088901 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

III SA/Łd 950/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3088946 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

III SA/Po 417/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3157120 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

III SA/Po 418/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3157082 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

III SA/Po 663/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3149511 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

III SA/Po 676/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3149578 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

III SA/Po 677/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3149937 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

III SA/Po 731/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3149428 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

II K 1324/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3126718 - wyrok z dnia 4 grudnia 2020 r.

II K 155/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3165370 - wyrok z dnia 4 grudnia 2020 r.

II K 327/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chełmnie

LEX nr 3106090 - wyrok z dnia 4 grudnia 2020 r.

II K 333/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3165368 - wyrok z dnia 4 grudnia 2020 r.

II K 34/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3163084 - wyrok z dnia 4 grudnia 2020 r.

II K 635/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3165373 - wyrok z dnia 4 grudnia 2020 r.

II Ka 206/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 3121262 - wyrok z dnia 4 grudnia 2020 r.

II Ka 228/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 3147531 - wyrok z dnia 4 grudnia 2020 r.

II S 54/20 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3105389 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

II SA/Kr 240/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3109586 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

II SA/Kr 684/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3106425 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

II SA/Kr 776/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3108985 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.

II SA/Łd 174/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3093010 - postanowienie z dnia 4 grudnia 2020 r.