Court jurisprudences

I OW 75/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2750464 - postanowienie z dnia 18 października 2019 r.

II SA/Łd 438/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2750462 - wyrok z dnia 8 listopada 2019 r.

II GSK 1249/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2750461 - postanowienie z dnia 7 listopada 2019 r.

III SA/Łd 571/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2750456 - wyrok z dnia 6 listopada 2019 r.

VI SA/Wa 1231/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2750445 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.

I SA/Gd 1279/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2750452 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II GSK 934/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2750455 - wyrok z dnia 7 listopada 2019 r.

II SA/Bd 669/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2750451 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

I FSK 1972/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2750448 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

II SA/Ke 549/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2750449 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

II GSK 1267/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2750443 - wyrok z dnia 29 października 2019 r.

II GSK 2980/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2750425 - wyrok z dnia 31 października 2019 r.

VII SA/Wa 677/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2750428 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

I SA/Bk 431/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2750427 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

II SAB/Kr 373/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2750433 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

I GSK 465/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2750426 - postanowienie z dnia 30 października 2019 r.

VII SA/Wa 2172/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2750441 - wyrok z dnia 25 października 2019 r.

I FSK 1030/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2750431 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.

I GSK 437/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2750440 - postanowienie z dnia 30 października 2019 r.

I SA/Sz 517/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2750421 - wyrok z dnia 24 października 2019 r.

II SA/Kr 943/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2750423 - wyrok z dnia 8 listopada 2019 r.

I SA/Po 757/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2750419 - wyrok z dnia 24 października 2019 r.

I SA/Op 338/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2750420 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.

II SA/Ke 703/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2750417 - wyrok z dnia 6 listopada 2019 r.

VIII SA/Wa 557/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2750411 - wyrok z dnia 24 października 2019 r.

I SA/Sz 376/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2750413 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

II SA/Sz 325/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2750408 - wyrok z dnia 23 października 2019 r.

II GSK 2949/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2750409 - wyrok z dnia 31 października 2019 r.

II OSK 3031/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2750410 - wyrok z dnia 30 października 2019 r.

XVII AmE 324/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2750340 - wyrok z dnia 15 października 2019 r.

20319/15, PACE v. MALTA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 19 listopada 2019 r.

14612/19, VELLA v. MALTA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 19 listopada 2019 r.

1462/18, C I E v. FRANCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 19 listopada 2019 r.

37053/18, ALLEN v. IRLANDIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 19 listopada 2019 r.

I C 1022/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2750356 - wyrok z dnia 24 października 2019 r.

I C 3178/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Zgierzu

LEX nr 2750276 - wyrok z dnia 17 stycznia 2019 r.

III Ca 71/12 - Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

LEX nr 2672280 - wyrok z dnia 29 listopada 2012 r.

III Ca 31/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

LEX nr 2687662 - wyrok z dnia 23 maja 2018 r.

III Ca 12/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

LEX nr 2750362 - wyrok z dnia 10 marca 2016 r.

II K 88/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim

LEX nr 2750360 - wyrok z dnia 6 lipca 2018 r.

II K 327/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim

LEX nr 2750359 - wyrok z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I C 176/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2750358 - wyrok z dnia 31 lipca 2019 r.

I Ca 322/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 2750357 - postanowienie z dnia 30 września 2019 r.

XVII AmE 369/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2750346 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.

XVII AmE 338/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2750345 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

XVII AmE 375/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2750344 - wyrok z dnia 24 października 2019 r.

XVII AmE 366/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2750343 - wyrok z dnia 8 października 2019 r.

XVII AmE 329/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2750342 - wyrok z dnia 4 października 2019 r.

XVII AmE 374/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2750341 - wyrok z dnia 18 października 2019 r.

I C 1240/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2750354 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I C 972/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2750353 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

XVII AmE 358/17 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2750352 - wyrok z dnia 17 października 2019 r.