Court jurisprudences

X Kz 572/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2701506 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

XV C 834/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku

LEX nr 2666995 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

XVIII C 1605/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2534833 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

XVIII C 404/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2534831 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

XVIII Ko 88/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2545674 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

XXIII Gz 651/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2546107 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

XXIV C 413/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2729134 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

XXV C 2221/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3081321 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

2118/10, TALU v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 19 czerwca 2018 r.

23394/10, KARTAL v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 19 czerwca 2018 r.

244/16, PHILIS v. GRECJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 19 czerwca 2018 r.

24548/10, BAYAR v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 19 czerwca 2018 r.

25632/13, BAYDAR v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 19 czerwca 2018 r.

3664/10, YÜKSEL v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 19 czerwca 2018 r.

38593/10, AKAR v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 19 czerwca 2018 r.

3890/18, TOT v. SERBIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 19 czerwca 2018 r.

44759/14, TARIKI v. BELGIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 19 czerwca 2018 r.

47118/10, KARİP v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 19 czerwca 2018 r.

47713/12, GÜVEN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 19 czerwca 2018 r.

49232/12, ERBEK v. TURCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 19 czerwca 2018 r.

50462/16, SORDIYA v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 19 czerwca 2018 r.

5463/06, ÖNAL v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 19 czerwca 2018 r.

6012/07, ÖZER v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 19 czerwca 2018 r.

61744/11, N.G. v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 19 czerwca 2018 r.

62170/17, GÜLER v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 19 czerwca 2018 r.

66448/17, BAŞ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 19 czerwca 2018 r.

C-181/16, SADIKOU GNANDI v. ÉTAT BELGE. - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

ZOTSiSPI 2018/6/I-465 - wyrok z dnia 19 czerwca 2018 r.

I ACa 144/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 2606459 - wyrok z dnia 19 czerwca 2018 r.

I C 1048/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2579851 - wyrok z dnia 19 czerwca 2018 r.

I C 1226/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2702690 - wyrok z dnia 19 czerwca 2018 r.