Court jurisprudences

I SA/Lu 208/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2530029 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Lu 211/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2530057 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Lu 249/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2530125 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Łd 105/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2523778 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Łd 1056/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2520234 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Łd 241/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2505440 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Łd 242/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2505441 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Łd 293/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2516957 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Łd 310/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2530001 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Op 100/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2530161 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Op 132/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2521421 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Op 134/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2507323 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Op 143/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2524739 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Op 16/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2530048 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Op 205/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2505449 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Op 241/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2505450 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Op 99/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2530160 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Po 325/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2588443 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Po 371/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2523779 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Po 384/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2530040 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Po 387/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2530126 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Po 399/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2530070 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Po 402/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2530127 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Po 403/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2510919 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Rz 684/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2506188 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Rz 93/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2506193 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Sz 127/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2530038 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Sz 372/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2507306 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Sz 373/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2507307 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Wa 1301/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2993734 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Wa 1521/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992776 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Wa 2161/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2542776 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Wr 174/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2520229 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Wr 175/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2520228 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Wr 276/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2509928 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Wr 290/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2521424 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Wr 317/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2509929 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Wr 338/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2521425 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Wr 427/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2521426 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Wr 500/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2521427 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Wr 633/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2509925 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Wr 677/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2509926 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SA/Wr 691/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2509927 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I SAB/Wa 1/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2516961 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I UK 102/17 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2508187 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

I UK 188/18 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2508620 - zarządzenie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I UK 306/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2559397 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I UK 309/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2508645 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I UK 311/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2508646 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I UK 312/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2508647 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I UK 315/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2565794 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I UK 316/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2508648 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I UK 381/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2508649 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I UK 390/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2508650 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I UZ 14/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2508657 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

I UZ 15/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2508658 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

IV K 1/13 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2535472 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

IV K 60/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2631487 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

IV Ka 136/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2539106 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

IV Ka 252/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2520593 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

IV Ka 324/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2544762 - wyrok z dnia 20 czerwca 2018 r.

IV KK 1/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2506106 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.

IV KK 363/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2512050 - postanowienie z dnia 20 czerwca 2018 r.