Court jurisprudences

I SA/Gd 846/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3124517 - wyrok z dnia 16 grudnia 2020 r.

I SA/Gd 879/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3124474 - wyrok z dnia 16 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 339/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3093609 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

I SA/Gl 340/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3095685 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

I SA/Ke 427/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3095337 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 1012/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3113688 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 234/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3094947 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 410/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3146526 - wyrok z dnia 16 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 764/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3121911 - wyrok z dnia 16 grudnia 2020 r.

I SA/Kr 975/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3124485 - wyrok z dnia 16 grudnia 2020 r.

I SA/Łd 578/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3094898 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

I SA/Ol 733/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3097468 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

I SA/Ol 767/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3094944 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

I SA/Op 347/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3094873 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

I SA/Op 354/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3094949 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

I SA/Wa 2432/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173643 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

I SAB/Wa 69/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173470 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

I SAB/Wa 74/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173418 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

I SAB/Wr 275/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3150005 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

I SAB/Wr 439/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3093727 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

I SAB/Wr 572/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3149440 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

I SPP/Gd 41/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3095249 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

I UK 147/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3093480 - wyrok z dnia 16 grudnia 2020 r.

New IV Ca 194/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 3187759 - wyrok z dnia 16 grudnia 2020 r.

IV CO 279/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3160006 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

IV CO 280/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3159900 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

IV CO 290/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3093397 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

IV CO 300/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3159867 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

IV CO 306/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3093401 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

IV CSK 327/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3093344 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

IV KK 479/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3093387 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

IV KZ 65/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3177891 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2020 r.

IV P 167/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 3105272 - wyrok z dnia 16 grudnia 2020 r.

IV P 57/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli

LEX nr 3104340 - wyrok z dnia 16 grudnia 2020 r.