Court jurisprudences

II SA/Gd 191/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2516428 - postanowienie z dnia 11 lipca 2018 r.

II SA/Gd 295/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2516427 - postanowienie z dnia 11 lipca 2018 r.

II SA/Gd 417/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2516429 - postanowienie z dnia 11 lipca 2018 r.

II SA/Gl 71/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2527213 - postanowienie z dnia 11 lipca 2018 r.

II SA/Ke 158/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2521244 - postanowienie z dnia 11 lipca 2018 r.

II SA/Ke 185/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2523492 - postanowienie z dnia 11 lipca 2018 r.

II SA/Lu 588/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2516422 - postanowienie z dnia 11 lipca 2018 r.

II SA/Lu 620/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2518498 - postanowienie z dnia 11 lipca 2018 r.

II SA/Łd 450/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2997753 - postanowienie z dnia 11 lipca 2018 r.

II SA/Po 335/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2521251 - postanowienie z dnia 11 lipca 2018 r.

II SA/Po 463/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2633266 - postanowienie z dnia 11 lipca 2018 r.

II SA/Po 490/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2521252 - postanowienie z dnia 11 lipca 2018 r.

II SA/Po 559/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3004126 - postanowienie z dnia 11 lipca 2018 r.