Court jurisprudences

II SAB/Ke 41/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2763273 - postanowienie z dnia 31 grudnia 2019 r.

I SA/Gd 1798/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2763272 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

II SAB/Bd 57/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2763243 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

II GSK 3541/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2763240 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

I SA/Po 664/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2763265 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

III SAB/Gl 287/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2763261 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

I GSK 1855/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2763260 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

I GZ 446/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2763254 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2020 r.

II SA/Sz 785/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2763253 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

II GSK 3543/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2763220 - wyrok z dnia 10 grudnia 2019 r.

I GSK 751/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2763238 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

II GSK 418/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2763230 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2020 r.

I GSK 741/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2763215 - wyrok z dnia 10 grudnia 2019 r.

III SA/Kr 1165/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2763214 - postanowienie z dnia 13 stycznia 2020 r.

I SA/Bd 657/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2763229 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2020 r.

II OSK 3006/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2763211 - postanowienie z dnia 5 grudnia 2019 r.

III SAB/Gl 286/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2763223 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2020 r.

III SA/Łd 674/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2763221 - wyrok z dnia 27 listopada 2019 r.

III SA/Łd 963/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2763201 - postanowienie z dnia 13 stycznia 2020 r.

I SA/Po 662/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2763208 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

II SA/Ke 975/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2763207 - postanowienie z dnia 31 grudnia 2019 r.

III SA/Łd 979/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2763206 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2020 r.

II GZ 33/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2763203 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2020 r.

IV SA/Po 957/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2763196 - postanowienie z dnia 13 grudnia 2019 r.

I SA/Po 882/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2763191 - wyrok z dnia 12 grudnia 2019 r.

I SA/Wr 663/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2763193 - wyrok z dnia 26 listopada 2019 r.

III SA/Gd 589/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2763166 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.