Court jurisprudences

II SA/Op 6/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2521216 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

II SA/Po 375/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2521224 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

II SA/Po 432/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2523467 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

II SAB/Łd 90/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2517773 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

II SO/Po 3/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2521241 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.