Court jurisprudences

II SO/Po 3/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2521241 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I Ns 231/16 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 2520552 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I Ns 337/16 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 2534308 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I OSK 2068/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2526622 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I OSK 2115/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2526623 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I OSK 2132/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2526624 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I OSK 2209/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2526625 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I OSK 2752/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2526626 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I OSK 3411/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2526613 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I OSK 388/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2526614 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I OSK 551/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2526615 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I OSK 667/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2526616 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I OSK 674/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2526618 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I OSK 677/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2526619 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I OSK 678/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2526617 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I OSK 838/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2526620 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I OSK 987/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2526621 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Gd 1726/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2518481 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Gl 120/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2519935 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Gl 161/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2516400 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Gl 293/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2516401 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Gl 383/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2516403 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Gl 630/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2516409 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Gl 707/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2516396 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Gl 718/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2516411 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Gl 719/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2516412 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Gl 720/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2516413 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Gl 721/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2516414 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Ke 184/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2517741 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Ke 192/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2519930 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Ke 209/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2998159 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Ke 233/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2517769 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Kr 1172/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2521229 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Kr 164/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2521238 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Kr 315/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2521218 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Kr 462/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2521219 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Kr 583/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2521228 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Lu 255/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2516392 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Lu 261/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2519948 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Lu 315/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2519949 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Lu 316/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2519950 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Lu 349/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2521230 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Lu 350/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2521231 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Lu 424/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2518482 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Lu 450/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2518483 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Lu 63/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2519947 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Lu 697/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2516372 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Lu 698/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2516373 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Lu 699/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2516374 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Lu 700/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2516375 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Lu 701/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2516376 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Lu 702/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2516377 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Lu 703/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2516378 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Lu 704/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2516379 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Lu 705/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2516380 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Lu 706/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2516381 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Lu 707/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2516382 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Lu 708/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2516383 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Lu 709/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2516384 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.

I SA/Lu 710/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2516385 - postanowienie z dnia 12 lipca 2018 r.