Court jurisprudences

I C 2327/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 2775366 - wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r.

I C 5027/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 2775365 - wyrok z dnia 8 stycznia 2020 r.

I C 1605/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 2775364 - wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r.

I C 1425/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 2775363 - wyrok z dnia 11 grudnia 2019 r.

I C 4216/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 2775362 - wyrok z dnia 21 listopada 2019 r.

II K 204/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2775354 - wyrok z dnia 2 września 2019 r.

IV U 1353/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2775353 - wyrok z dnia 20 grudnia 2019 r.

VI RCa 207/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2775361 - wyrok z dnia 15 stycznia 2020 r.

I C 1087/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2775355 - wyrok z dnia 17 grudnia 2019 r.

IV U 511/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2775352 - wyrok z dnia 6 grudnia 2019 r.

IV P 200/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2775345 - wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.

IV U 392/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2775344 - wyrok z dnia 12 grudnia 2019 r.

IV P 206/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2775343 - wyrok z dnia 12 lipca 2019 r.

IV P 127/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 2775351 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

I C 171/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 2775350 - wyrok z dnia 4 grudnia 2019 r.

IV P 125/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 2775349 - wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r.

IV P 130/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie

LEX nr 2775348 - wyrok z dnia 31 stycznia 2020 r.

III UK 517/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2775342 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2019 r.

I UZ 16/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2775340 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2019 r.

I CSK 612/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2775339 - postanowienie z dnia 22 listopada 2019 r.

III UK 287/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2775338 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

III UK 199/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2775333 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

III CZ 44/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2775330 - postanowienie z dnia 22 listopada 2019 r.

III UK 538/19 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2775327 - zarządzenie z dnia 16 grudnia 2019 r.

III UK 513/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2775324 - postanowienie z dnia 16 grudnia 2019 r.

I UK 35/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2775321 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2019 r.

I CSK 285/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2775319 - postanowienie z dnia 30 lipca 2019 r.

III UK 126/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2775318 - postanowienie z dnia 17 grudnia 2019 r.

I CSK 528/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2775314 - postanowienie z dnia 15 listopada 2019 r.

II KS 27/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2775312 - wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r.

I OSK 88/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2775302 - postanowienie z dnia 5 lutego 2020 r.

I SA/Ke 524/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2775300 - postanowienie z dnia 4 lutego 2020 r.

I SA/Ke 477/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2775293 - wyrok z dnia 23 stycznia 2020 r.

I SA/Rz 719/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2775301 - postanowienie z dnia 7 lutego 2020 r.

I SA/Ke 518/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2775299 - postanowienie z dnia 4 lutego 2020 r.

II OZ 1187/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2775298 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

I SA/Rz 720/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2775295 - postanowienie z dnia 7 lutego 2020 r.

I OPP 102/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2775294 - postanowienie z dnia 5 lutego 2020 r.

II OZ 1206/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2775297 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2020 r.

III SA/Gl 938/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2775291 - postanowienie z dnia 15 stycznia 2020 r.

II FSK 2553/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2775290 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2020 r.

I SA/Rz 591/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2775287 - wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r.

II OSK 3892/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2775279 - postanowienie z dnia 22 stycznia 2020 r.

I SA/Łd 59/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2775280 - postanowienie z dnia 10 lutego 2020 r.

I GSK 58/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2775278 - postanowienie z dnia 6 lutego 2020 r.

I OSK 3344/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2775285 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

I GZ 33/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2775284 - postanowienie z dnia 6 lutego 2020 r.

I GSK 55/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2775277 - postanowienie z dnia 6 lutego 2020 r.

I OW 288/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2775275 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

I GSK 56/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2775270 - postanowienie z dnia 6 lutego 2020 r.

I GSK 57/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2775267 - postanowienie z dnia 6 lutego 2020 r.

I OPP 103/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2775258 - postanowienie z dnia 5 lutego 2020 r.

I OSK 1588/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2775257 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2020 r.

II OSK 368/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2775266 - postanowienie z dnia 6 lutego 2020 r.

II OSK 72/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2775255 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

II SA/Gl 1007/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2775254 - postanowienie z dnia 31 stycznia 2020 r.