Court jurisprudences

VI SA/Wa 697/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990440 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

VI U 1125/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2574968 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2018 r.

VI U 985/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2574967 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2018 r.

X GC 345/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2666186 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2018 r.

X GC 962/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2665978 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2018 r.

XV Ca 1055/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2607116 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wa 1478/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2551786 - postanowienie z dnia 5 sierpnia 2018 r.

I C 1459/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2544645 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

I C 33/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 2589631 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

I C 45/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 2589629 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

I C 507/16 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2583304 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

I C 5258/16 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

LEX nr 3128408 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

I C 558/18 - Wyrok Sąd Rejonowy w Goleniowie

LEX nr 2766111 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

I C 66/17 - Wyrok Sąd Rejonowy w Goleniowie

LEX nr 2774954 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

I C 685/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chełmnie

LEX nr 2549781 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

I C 717/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Oleśnie

LEX nr 2544871 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

I FSK 1684/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2578039 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

I FSK 1842/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2578038 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

I FSK 294/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2527854 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

I FSK 95/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2572467 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

II AKa 337/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 2625651 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

II C 18/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2545137 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

II FSK 2025/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2585387 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

II FSK 2078/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2585393 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

II FSK 2109/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2569249 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

II FSK 2115/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2617017 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

II FSK 2200/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2564547 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

II FSK 2277/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2564548 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

II FSK 2659/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2547510 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

II FZ 427/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2527060 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

II FZ 786/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2527059 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

III AUz 66/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 2538344 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

III Ca 536/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2566674 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

III K 208/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

LEX nr 2607746 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

III RC 266/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Elblągu

LEX nr 2549742 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

III RC 426/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Elblągu

LEX nr 2549743 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

III RC 434/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 2605268 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

III SA/Gd 122/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2528450 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

III SA/Gd 503/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2528451 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

III SA/Gd 554/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2528452 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

III SA/Kr 24/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2527831 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

III SA/Łd 667/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2527837 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

III SA/Wa 1009/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2529811 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

III SA/Wa 1025/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2581467 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

III SA/Wa 1076/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2581465 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

III SA/Wa 1136/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2529812 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

III SA/Wa 1269/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2534637 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

III SA/Wa 1371/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2552408 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

III SA/Wa 140/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2534636 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.