Court jurisprudences

I SA/Wr 506/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2539724 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 519/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2551783 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 541/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2532554 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 556/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2540548 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 567/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2537114 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 598/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2538003 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 599/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2539725 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 600/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2539726 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 611/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2538017 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 626/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2551784 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 631/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2538004 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 642/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2596915 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 65/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2996998 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 650/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2558818 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 654/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2538005 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 662/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2535876 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 663/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2535875 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 680/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2537110 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 717/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2534022 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 72/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2540550 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 748/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2989889 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 923/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2535874 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SAB/Wa 310/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2535232 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I UZ 31/18 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2558560 - zarządzenie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

IV K 119/13 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2544518 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2018 r.

IV P 63/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 2638358 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2018 r.

IV SA/Gl 1064/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2528423 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

IV SA/Gl 575/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2528424 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

IV SA/Gl 581/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2528446 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

IV SA/Gl 663/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2527825 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

IV SA/Gl 704/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2528443 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

IV SA/Gl 711/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2528449 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wa 1407/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2539734 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wa 1445/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2539728 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wa 2490/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2547696 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wa 2910/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2547697 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wa 3309/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2534024 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wa 760/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2547699 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

IV SAB/Gl 145/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2527827 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

IV SAB/Gl 146/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2528425 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

IV SAB/Wa 48/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2547695 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

IV SO/Wa 27/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2538018 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

IV U 1406/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2669580 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2018 r.

IV U 1421/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2669558 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2018 r.

IV U 326/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2669500 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2018 r.

IV U 615/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2669494 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2018 r.

V CO 160/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2531325 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

V CO 161/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2531722 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

V CO 164/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2531723 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

V CO 165/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2531724 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

V CO 166/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2634017 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

V CO 167/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2531725 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

V CO 168/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2531729 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

V CO 169/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2531726 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

V CO 170/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2531727 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

V CO 171/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2531728 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

V CO 173/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2531324 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

V CO 174/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2634003 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

V CO 175/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2531730 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

V CO 176/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2531732 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

V CO 177/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2634119 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

V CO 178/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2531734 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

V CO 179/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2531731 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

V CO 180/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2531733 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

VIII Pa 162/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2544495 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2018 r.

VIII Pa 2/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2614982 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2018 r.

VIII SA/Wa 534/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2530952 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

VIII U 1267/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2546968 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2018 r.

VIII U 129/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2544491 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2018 r.

VIII Ua 3/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2546974 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2018 r.

VIII Ua 57/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2546978 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2018 r.

VII K 256/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2624392 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2018 r.

VII SA/Wa 1280/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2581463 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

VII SA/Wa 1363/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2581464 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

VII SA/Wa 1702/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2547701 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

VII SA/Wa 1976/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2547705 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

VII SA/Wa 2187/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2547700 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

VII SA/Wa 2603/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2558816 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

VII SA/Wa 2651/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2558817 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

VII SA/Wa 419/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2547703 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

VII SA/Wa 704/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2551782 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

VII SA/Wa 738/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2572466 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

VII SA/Wa 749/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2547704 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

VI Ka 1343/17 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2566719 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2018 r.

VI Ka 983/17 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2568470 - wyrok z dnia 6 sierpnia 2018 r.

VI SA/Wa 1645/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2996570 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

VI SA/Wa 1646/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999651 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.