Court jurisprudences

I SA/Rz 562/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2527859 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 563/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2527860 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 572/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2528465 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 573/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2528466 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 574/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2528467 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 575/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2528468 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 576/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2527861 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 577/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2528469 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 578/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2528470 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 585/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2528471 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 586/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2528472 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 587/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2528473 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

I SA/Sz 532/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2527841 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

I SA/Sz 533/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2527842 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

I SAB/Kr 10/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2528459 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

IV Ca 277/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 2549872 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

IV CNP 18/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2531326 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

IV CSK 134/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2531327 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

IV CSK 137/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2531328 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

IV CSK 139/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2531329 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

IV CSK 140/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2531332 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

IV CSK 141/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2531330 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

IV CSK 296/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2531333 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

IV CSK 96/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2531334 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

IV CSK 98/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2531335 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

IV K 209/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 2620192 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

IV Ka 143/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2564391 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

IV Ka 209/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2549788 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

IV Ka 326/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

LEX nr 2715912 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

IV Ka 364/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2566321 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

IV Ka 414/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2544753 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

IV P 13/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 2561132 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

IV SA/Gl 1062/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2987425 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

IV SA/Gl 167/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2527058 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wa 1388/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2547513 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wa 1530/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2547514 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wa 1741/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2547523 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wa 2113/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2547506 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wa 235/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2539738 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wa 240/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2547516 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wa 307/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2547504 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wa 552/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2547517 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wa 690/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2547518 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wr 236/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2534027 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

IV SAB/Wa 201/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2547505 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

IX GC 69/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 2580398 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

IX U 134/17 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2538270 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

V ACa 605/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 2559512 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

V Ca 19/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2669113 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

VI Ga 347/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2537619 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

VI Ga 375/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2537615 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

VI Gz 199/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 2546220 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

VIII C 19/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2577100 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

VIII K 1175/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2544675 - wyrok z dnia 3 sierpnia 2018 r.

VIII SA/Wa 104/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2530957 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

VIII SA/Wa 148/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2530958 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

VIII SA/Wa 288/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2529806 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

VIII SA/Wa 311/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2529807 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

VIII SA/Wa 352/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2529808 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

VIII SA/Wa 464/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2530959 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

VIII SA/Wa 465/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2530960 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

VIII SA/Wa 490/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2529809 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

VIII SA/Wa 495/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2530961 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

VIII SA/Wa 499/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2529810 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

VIII SA/Wa 531/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2532557 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

VIII SA/Wa 616/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2529006 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.

VII SA/Wa 1212/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2547503 - postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r.