Court jurisprudences

I SA/Gl 1066/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2527809 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Gl 161/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2527810 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Gl 422/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2527814 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Gl 486/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2527816 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Gl 585/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2527819 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Gl 587/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2527820 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Gl 673/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2527822 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Gl 804/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2527828 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Ke 147/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2527805 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Ke 229/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2529804 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Ke 25/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2527803 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Ke 274/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2528996 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Ke 70/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2527804 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Łd 954/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2527806 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Ol 258/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2529799 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Ol 377/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2529800 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Ol 905/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2529798 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Op 212/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2528412 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 379/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2530946 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 380/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2530947 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 381/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2530948 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 383/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2527830 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 450/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2530949 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 560/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2528428 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 561/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2528429 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 569/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2528430 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 570/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2528431 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 571/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2528432 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 579/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2528433 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 580/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2528434 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 581/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2528435 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 582/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2528436 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 583/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2528437 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 584/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2528438 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 588/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2528439 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 589/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2528440 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 590/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2528441 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 591/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2528442 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Sz 237/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2528413 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Sz 290/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2528414 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Sz 420/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2529801 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Sz 421/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2529802 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wa 178/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2558822 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wa 927/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2535233 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 1010/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2588210 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 117/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2991596 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 1215/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2532553 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 127/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2535877 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 127/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3001388 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 131/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2538006 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 151/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2539718 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 157/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2538007 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 161/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2538008 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 169/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2534019 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 170/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2534020 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 171/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2534021 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 172/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2564538 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 173/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2558819 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 174/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2585386 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 175/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2738519 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 176/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2558814 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 177/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2558815 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 178/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2538002 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 179/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2558823 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 180/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2537111 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 181/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2537112 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 190/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2538009 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 22/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2539723 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 230/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2538010 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 246/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2538011 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 277/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2538012 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 285/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2539727 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 31/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2535878 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 318/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2538013 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 334/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2538014 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 339/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2538015 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 342/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2537113 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 370/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2551785 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 390/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2539719 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 397/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2539720 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 398/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2539717 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 401/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2738495 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 402/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2738518 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 433/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2538016 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 506/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2539724 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 519/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2551783 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.