Court jurisprudences

I SA/Lu 487/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2532327 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

I SA/Lu 488/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2532328 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

I SA/Lu 520/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2532329 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

I SA/Lu 537/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2532330 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

I SA/Lu 675/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2532350 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

I SA/Lu 676/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2532351 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

I SA/Lu 677/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2532352 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

I SA/Lu 842/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2532339 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

I SA/Lu 843/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2532340 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

I SA/Lu 856/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2532341 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

I SA/Lu 857/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2532342 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

I SA/Ol 371/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2534584 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

I SA/Ol 375/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2533907 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

I SA/Op 210/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2532331 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 654/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2532363 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 655/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2532364 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 656/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2532365 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 657/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2532366 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 658/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2532367 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 659/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2532368 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 660/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2532369 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 661/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2532370 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 662/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2532371 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 663/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2532372 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 682/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2532373 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 683/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2532374 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 684/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2532375 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 685/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2532376 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 686/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2532377 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

I SA/Sz 361/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2558203 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 1053/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2537977 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 547/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2537978 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 656/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2537979 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 720/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2537980 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

IV CSK 143/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2533262 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

IV CSK 145/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2541430 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

IV CSK 146/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2533257 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

IV CSK 147/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2533261 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

IV CSK 148/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2533260 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

IV CSK 149/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2533255 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

IV CSK 150/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2533259 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

IV CSK 152/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2533254 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

IV CSK 153/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2533256 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

IV CSK 301/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2533258 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

IV Ka 549/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2574570 - wyrok z dnia 16 sierpnia 2018 r.

IV Ka 700/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2574582 - wyrok z dnia 16 sierpnia 2018 r.

IV SA/Gl 758/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2532378 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wa 184/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2543274 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wa 185/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2543273 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wa 189/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2551671 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wa 3326/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2551661 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wa 3327/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2551658 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wa 3328/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2551662 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wa 3330/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2551663 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wa 3331/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2551659 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wa 3332/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2551664 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wa 3333/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2551660 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wa 3334/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2537038 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

IV SAB/Wr 125/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2535194 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

IV SAB/Wr 73/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2537976 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

IV U 429/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2545040 - wyrok z dnia 16 sierpnia 2018 r.

V CSK 641/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2533263 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

V CSK 98/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2533799 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

VI Cz 871/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2544725 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

VI Cz 875/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2538209 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

VI Cz 878/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2544717 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

VI Cz 885/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2538206 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

VIII C 1164/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2577176 - wyrok z dnia 16 sierpnia 2018 r.

VIII C 1229/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2577177 - wyrok z dnia 16 sierpnia 2018 r.

VIII C 1243/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2577179 - wyrok z dnia 16 sierpnia 2018 r.

VIII C 1246/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2577166 - wyrok z dnia 16 sierpnia 2018 r.

VIII C 1247/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2577148 - wyrok z dnia 16 sierpnia 2018 r.

VIII C 1252/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2577181 - wyrok z dnia 16 sierpnia 2018 r.

VIII C 1254/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2577168 - wyrok z dnia 16 sierpnia 2018 r.

VIII GC 347/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 2569158 - wyrok z dnia 16 sierpnia 2018 r.

VIII U 2844/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 2550268 - wyrok z dnia 16 sierpnia 2018 r.

VII Ka 573/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2601317 - wyrok z dnia 16 sierpnia 2018 r.

VII Ka 599/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2558902 - wyrok z dnia 16 sierpnia 2018 r.

VII SA/Wa 1494/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2551669 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

VII SA/Wa 1526/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2564495 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

VII SA/Wa 1702/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2564496 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

VII SA/Wa 1754/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2572449 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

VII SA/Wa 1830/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2555506 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

VI Ka 1210/17 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2568471 - wyrok z dnia 16 sierpnia 2018 r.

VI Ka 590/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2546379 - wyrok z dnia 16 sierpnia 2018 r.

VI SA/Wa 1019/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3011660 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

VI SA/Wa 1043/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2613876 - postanowienie z dnia 16 sierpnia 2018 r.