Court jurisprudences

II K 514/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 2550202 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2018 r.

II Ka 274/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2545023 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2018 r.

II Ka 322/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2545021 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2018 r.

II Ka 410/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2545044 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2018 r.

II Ka 417/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2545045 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2018 r.

II SA/Bd 685/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2539679 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

II SA/Bd 695/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2539680 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

II SA/Bd 705/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2539673 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

II SA/Gl 392/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2533841 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

II SA/Gl 403/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2533842 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

II SA/Gl 423/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2533851 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

II SA/Gl 554/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2533843 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

II SA/Gl 640/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2533844 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

II SA/Gl 654/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2533855 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

II SA/Ke 492/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2533835 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

II SA/Lu 571/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2995423 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

II SA/Ol 519/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2534555 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

II SA/Po 282/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2537023 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

II SA/Rz 829/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2533837 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

II SA/Rz 830/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2533831 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

II SA/Rz 831/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2533838 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

II SA/Rz 832/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2534565 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

II SA/Rz 833/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2534566 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

II SA/Rz 834/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2534567 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

II SA/Rz 951/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2533847 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

II SA/Sz 142/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2533836 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

II SA/Sz 39/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2534561 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

II SA/Wa 1218/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2617027 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

II SA/Wa 1799/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2540498 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

II SA/Wr 17/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2552381 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

II SA/Wr 361/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2552382 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

II SAB/Kr 50/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2535170 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

II SAB/Kr 85/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2535171 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

II SAB/Po 105/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2535820 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

II SAB/Wa 298/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2562548 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

II W 59/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 2549656 - wyrok z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I S 63/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 3040813 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Bd 135/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2533834 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Bd 332/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2549049 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Bd 44/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2534556 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Bd 482/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2534557 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Bd 490/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2535169 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Bd 491/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2535168 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Bd 713/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2535167 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Gd 606/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2534558 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Gl 1309/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2989681 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Gl 143/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2533840 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Gl 498/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2533825 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Gl 652/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2533826 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Gl 667/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2533839 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Gl 86/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2533823 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Ol 362/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2534554 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Po 1205/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2534560 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Po 565/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2533833 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 249/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2533857 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 274/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2534562 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 412/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2533858 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 565/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2533859 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 838/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2533856 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Wa 1067/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2540493 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Wa 382/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2558185 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Wa 615/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2540497 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 107/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2564494 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 1182/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2539677 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 202/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2539674 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 259/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2993130 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 352/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2537974 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 479/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2539672 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 514/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2559212 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 515/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2562546 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 516/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2562543 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 557/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2537973 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 586/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2539678 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 646/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2549050 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 657/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2540491 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 658/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2540492 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 661/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2562544 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 685/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2549051 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 692/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2537970 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 708/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2537971 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 709/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2537972 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 721/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2539675 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.