35599/20, Prawo do niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą. Prawo do ochrony życia prywatnego. Brak przymiotu „sądu ustanowionego ustawą” po stronie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2022 r., sygn. akt K/71. Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego za weryfikację legalności powołania innego sędziego. „Ukryty cel” ograniczeń praw podstawowych, JUSZCZYSZYN v. POLSKA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 6 października 2022 r. 35599/20 Prawo do niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą. Prawo do ochrony życia prywatnego. Brak przymiotu „sądu ustanowionego ustawą” po stronie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2022 r., sygn. akt K/71. Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego za weryfikację legalności powołania innego sędziego. „Ukryty cel” ograniczeń praw podstawowych

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.