Court jurisprudences

I OSK 415/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2780055 - wyrok z dnia 12 czerwca 2018 r.

VII SA/Wa 850/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2780036 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2018 r.

I OW 40/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2780035 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

II OSK 1654/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2780017 - wyrok z dnia 12 czerwca 2018 r.

II SA/Wa 622/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2780014 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2018 r.

II SA/Wa 610/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2780030 - postanowienie z dnia 4 czerwca 2018 r.

VII SA/Wa 1357/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2780012 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2018 r.

II SA/Wa 656/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2780029 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2018 r.

VII SA/Wa 546/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2780020 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2018 r.

I OSK 1999/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2780003 - wyrok z dnia 6 czerwca 2018 r.

II SA/Po 96/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2780002 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2018 r.

I OW 20/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2779988 - postanowienie z dnia 13 czerwca 2018 r.

II OSK 3137/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2779984 - wyrok z dnia 6 czerwca 2018 r.

I OW 36/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2779998 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

II SA/Wa 59/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2779983 - postanowienie z dnia 7 czerwca 2018 r.

VII SA/Wa 1355/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2779995 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2018 r.

II SA/Wa 655/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2779994 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2018 r.

II OSK 1739/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2779993 - wyrok z dnia 13 czerwca 2018 r.

II SA/Wa 302/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2779969 - postanowienie z dnia 13 czerwca 2018 r.

II OSK 3057/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2779967 - wyrok z dnia 6 czerwca 2018 r.

I OW 44/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2779966 - postanowienie z dnia 13 czerwca 2018 r.

II SA/Wa 906/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2779961 - postanowienie z dnia 7 czerwca 2018 r.

II SO/Wa 6/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2779971 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2018 r.

II SAB/Po 48/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2779962 - postanowienie z dnia 1 czerwca 2018 r.

II OSK 1747/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2779977 - wyrok z dnia 13 czerwca 2018 r.

I OSK 365/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2779976 - wyrok z dnia 13 czerwca 2018 r.

VI Ka 59/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu

LEX nr 2660388 - wyrok z dnia 9 marca 2017 r.

I SA/Lu 253/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2778574 - wyrok z dnia 15 listopada 2019 r.

I OSK 840/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2776582 - wyrok z dnia 14 lutego 2017 r.

V CO 35/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2779953 - postanowienie z dnia 13 lutego 2020 r.

II CSK 564/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2779952 - postanowienie z dnia 13 września 2019 r.