Court jurisprudences

VI Ka 583/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu

LEX nr 2692740 - wyrok z dnia 8 lutego 2018 r.

II SA/Wa 654/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2780084 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2018 r.

43353/07, ABDELALI v. FRANCJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 11 października 2012 r.

I OSK 1438/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2780082 - wyrok z dnia 12 czerwca 2018 r.

II OSK 3104/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2780081 - wyrok z dnia 6 czerwca 2018 r.

I OSK 1882/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2780088 - wyrok z dnia 6 czerwca 2018 r.

I OSK 168/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2780091 - wyrok z dnia 6 czerwca 2018 r.

VII SA/Wa 792/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2780085 - postanowienie z dnia 14 czerwca 2018 r.

II SO/Wa 20/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2780090 - postanowienie z dnia 4 czerwca 2018 r.

II SAB/Wa 235/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2780072 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2018 r.

54127/16, PLICHTA v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 22 października 2019 r.

I OSK 321/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2780068 - wyrok z dnia 13 czerwca 2018 r.

VII SA/Wa 2980/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2780067 - postanowienie z dnia 14 czerwca 2018 r.

4595/02, MURZIN I INNI v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 14 października 2010 r.

II OSK 1736/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2780063 - wyrok z dnia 13 czerwca 2018 r.

II SA/Wa 772/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2780052 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2018 r.

I SA/Wa 466/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2780042 - postanowienie z dnia 7 czerwca 2018 r.

II SA/Wa 639/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2780041 - postanowienie z dnia 11 czerwca 2018 r.

II SA/Wa 24/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2780045 - postanowienie z dnia 14 czerwca 2018 r.

II SA/Po 47/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2780059 - wyrok z dnia 13 czerwca 2018 r.

I OW 19/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2780040 - postanowienie z dnia 13 czerwca 2018 r.

II SA/Wa 480/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2780039 - postanowienie z dnia 6 czerwca 2018 r.

II OSK 3095/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2780057 - wyrok z dnia 6 czerwca 2018 r.