Court jurisprudences

I OZ 650/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2549094 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I OZ 651/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2549095 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I OZ 760/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2536991 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I OZ 794/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2549097 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I OZ 795/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2549096 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I OZ 833/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2549098 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I PK 126/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2559406 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Bd 389/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2542039 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Bd 432/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2542037 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Bk 1216/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2535617 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Bk 179/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2536425 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Bk 207/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2539619 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Bk 287/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2536428 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Bk 365/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2536429 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Bk 383/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2535618 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Bk 445/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2535619 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Bk 448/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2535620 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Bk 506/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2536431 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Bk 516/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2535621 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Bk 518/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2536986 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Bk 525/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2536423 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Bk 533/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2995998 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Bk 534/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2999902 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Gd 431/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2539630 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Gd 432/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2539631 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Gd 433/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2539632 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Gd 434/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2539633 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Gd 435/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2539634 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Gl 1411/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2535104 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Gl 1419/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2535669 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Gl 199/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2535670 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Gl 261/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2535665 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Gl 317/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2535105 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Gl 606/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2535671 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Gl 628/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2556540 - wyrok z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Gl 667/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2535672 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Gl 795/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2535103 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Gl 812/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2535674 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Kr 467/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2993756 - wyrok z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Lu 306/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2536440 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Lu 360/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2535100 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Łd 303/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2535089 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Łd 351/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2535090 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Łd 495/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2535095 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Łd 541/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2535096 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Ol 459/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2536433 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Po 1074/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2536983 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Po 1113/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2552365 - wyrok z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Po 1454/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2535632 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Po 429/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2578020 - wyrok z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Po 452/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2992849 - wyrok z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 13/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2535109 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 409/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2541198 - wyrok z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 413/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2535111 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 416/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2535112 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 427/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2990795 - wyrok z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 454/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2535113 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 603/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2535659 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 604/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2535660 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 605/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2535661 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 606/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2535662 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 607/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2535663 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Rz 608/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2535664 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Sz 686/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2558134 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Sz 897/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2536435 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.