Orzeczenia sądów

VI SA/Wa 1718/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2794979 - postanowienie z dnia 13 czerwca 2017 r.

II SAB/Kr 130/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2794995 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2017 r.

I SA/Kr 134/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2794977 - wyrok z dnia 14 czerwca 2017 r.

I SA/Gd 526/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2794989 - wyrok z dnia 14 czerwca 2017 r.

II SAB/Kr 129/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2794973 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2017 r.

II SA/Wa 1288/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2794987 - postanowienie z dnia 13 czerwca 2017 r.

II SA/Wa 415/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2794948 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2017 r.

I SA/Gd 423/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2794947 - wyrok z dnia 13 czerwca 2017 r.

I SA/Lu 284/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2794962 - wyrok z dnia 13 czerwca 2017 r.

III SA/Wa 3762/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2794960 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2017 r.

II SA/Gd 183/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2794946 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2017 r.

II SA/Lu 309/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2794929 - postanowienie z dnia 14 czerwca 2017 r.

II SAB/Kr 120/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2794927 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2017 r.

I SO/Gl 1/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2794911 - postanowienie z dnia 12 czerwca 2017 r.

I SA/Łd 439/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2794908 - wyrok z dnia 13 czerwca 2017 r.

II SA/Ke 213/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2794939 - postanowienie z dnia 7 czerwca 2017 r.

II SA/Kr 579/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2794937 - postanowienie z dnia 9 czerwca 2017 r.

II SA/Gd 184/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2794915 - postanowienie z dnia 8 czerwca 2017 r.