Orzeczenia sądów

IV SAB/Gl 174/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2796659 - postanowienie z dnia 1 sierpnia 2017 r.

III SO/Gd 13/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2796650 - postanowienie z dnia 31 lipca 2017 r.

II OSK 2749/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2796616 - wyrok z dnia 6 lipca 2017 r.