35252/08, Prawo do poszanowania życia prywatnego. Funkcjonowanie niejawnego systemu rozpoznania elektromagnetycznego.... - OpenLEX

35252/08, Prawo do poszanowania życia prywatnego. Funkcjonowanie niejawnego systemu rozpoznania elektromagnetycznego. Ingerencja w prawo do prywatności obywateli, CENTRUM FÖR RÄTTVISA v. SZWECJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 25 maja 2021 r. 35252/08 Prawo do poszanowania życia prywatnego. Funkcjonowanie niejawnego systemu rozpoznania elektromagnetycznego. Ingerencja w prawo do prywatności obywateli

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.