Court jurisprudences

II SA/Rz 549/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2536998 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2018 r.

II SA/Rz 730/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2536999 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2018 r.

II SA/Rz 849/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2535136 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2018 r.

II SA/Sz 910/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2535135 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2018 r.

II SA/Wa 1151/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2738367 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2018 r.

II SA/Wa 1160/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2738441 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2018 r.

II SA/Wa 1170/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2738392 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2018 r.

II SA/Wa 1335/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3101011 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2018 r.

II SA/Wa 395/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2738443 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2018 r.

II SA/Wa 84/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2779661 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2018 r.

II SA/Wr 730/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2537003 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2018 r.

II SAB/Wr 54/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2537004 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2018 r.

II SO/Gd 25/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2534497 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2018 r.

II SO/Sz 21/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2535687 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2018 r.

I OSK 1484/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2591965 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2018 r.

I OSK 2588/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2592046 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2018 r.

I OSK 749/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2592022 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2018 r.

I OSK 788/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2591952 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2018 r.

I OW 85/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2563868 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2018 r.

I OW 87/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2588293 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2018 r.

I PZ 33/18 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2553891 - zarządzenie z dnia 22 sierpnia 2018 r.

I SA/Bd 300/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2542047 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2018 r.

I SA/Bd 407/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2542048 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2018 r.

I SA/Gd 1641/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2540474 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2018 r.

I SA/Gd 65/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2535126 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2018 r.

I SA/Lu 206/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2558144 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2018 r.

I SA/Lu 207/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2558141 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2018 r.

I SA/Łd 170/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2998100 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2018 r.

I SA/Łd 366/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2535121 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2018 r.

I SA/Łd 367/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2535122 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2018 r.

I SA/Łd 385/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2535123 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2018 r.

I SA/Op 157/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2991862 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2018 r.

I SA/Op 372/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2549166 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2018 r.

I SA/Op 377/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2549167 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2018 r.

I SA/Op 378/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2549168 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2018 r.

I SA/Op 383/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2549180 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2018 r.

I SA/Op 384/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2549181 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2018 r.

I SA/Op 385/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2549182 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2018 r.

I SA/Op 386/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2549183 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2018 r.

I SA/Op 389/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2549162 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2018 r.

I SA/Op 391/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2549164 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2018 r.

I SA/Op 392/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2549169 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2018 r.

I SA/Op 393/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2549165 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2018 r.

I SA/Po 1182/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3004402 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2018 r.

I SA/Po 1414/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2535677 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2018 r.

I SA/Po 366/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2535132 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2018 r.

I SA/Po 381/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2998696 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2018 r.